Εταιρεία

Προφίλ

Η εταιρεία ΚΖ-Constructions διευθύνεται από τον κ. Κων/νο Ζάχαρη, Πολιτικό Μηχανικό MSc MBA, και η έδρα της είναι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Από το 2004 η εταιρεία ασχολείται εξολοκλήρου με την ανάληψη τεχνικών έργων, από προσχέδιο μέχρι και την τελευταία κατασκευαστική λεπτομέρεια. Η εμπειρία μας είναι στο κομμάτι οργάνωσης εργοταξίου, διαχείρισης έργων και παρακολούθησης αυτών.

Τα έργα στα οποία συμμετείχε είναι τεχνικά έργα οδοποιίας (ανισόπεδες διαβάσεις, κοιλαδογέφυρες, προεντεταμένα δοκάρια, πάσσαλοι τριβής, κ.ά.), μικρά τεχνικά (κιβωτοειδείς οχετοί, σωληνωτοί οχετοί, τάφροι τραπεζοειδούς και τριγωνικής μορφής). Πέραν αυτών, έχοντας την ιδιότητα και ικανότητα ανάληψης ιδιωτικών έργων (χρηματοδότηση – κατασκευή,) η εταιρία ασχολήθηκε με:

 • Κτηριακά έργα αντιπαροχής με σκοπό την πώληση (πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών),
 • Ιδιωτικά έργα: προσθήκες, κατασκευή εκ νέου, ανακατασκευές, ανακαινίσεις, κ.ά..
 • Εξειδικευμένες εργασίες: προβλήματα αποκατάστασης υγρασιών, μονώσεων και ενισχύσεων, κ.ά.

Από το 2011 και μετά η εταιρία ανέλαβε δραστηριότητες σχετικές με εκκλησιαστικά έργα όσον αφορά την αδειοδότηση και την κατασκευή αυτών (κατασκευή πνευματικού κέντρου Αγ. Αθανασίου Ν. Μεσημβρίας, αποκατάσταση στέγης και επένδυση αυτής με πέτρα του  βυζαντινού ναού Αγ. Γεωργίου χ. Καρυδιά, αποκατάσταση ξύλινου φορέα στέγης και επένδυση με βυζαντινό κεραμίδι Αγ. Αθανασίου Ν. Μεσημβρίας,  κ.ά.).

Μετά την ολοκλήρωση των άνωθεν έργων, νέες αναθέσεις σε καινούριους τομείς οδηγούν την εταιρεία να αποκτήσει εμπειρία σε:

 • Έργα από πέτρα και ξύλο (πλακοσκεπές και πέτρινα κτίρια στο Δρυμό Θεσσαλονίκης),
 • Βιομηχανικά κτήρια μεταλλικών κατασκευών (εργοστάσιο επίπλου «ΕΞΕΛΙΞΗ» στο Λεβεντοχώρι Νέου Κιλκίς). 

Κωνσταντίνος Ζάχαρης

 • Πολιτικός Μηχανικός MSc, Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογρ. Μηχανικών (U.A.S.G.) Σόφια – Βουλγαρία, 2000
 • Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (2002)
 • MBA – Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) 2004
 • Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής (από το 2012)
 • Πιστοποιημένος Ελεγκτής δόμησης (από το 2012)
 • Εκτιμητής ακινήτων της Κτηματικής Υπηρεσίας (από το 2016) (Εξωτερικός συνεργάτης)
 • Πραγματογνώμων του Τ.Ε.Ε. (2012) (Εξωτερικός συνεργάτης)
 • Τακτικό μέλος του συλλόγου εκτιμητών Ελλάδας (από το 2018)
 • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Βουλγάρικα.
 • LinkedIn

Σεμινάρια

 • Προσεισμικές και μετασεισμικές επεμβάσεις επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, Τ.Ε.Ε., 2005
 • Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες τακτικές, 2010
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός, Cad Studies, 2011
 • Εκπόνηση και έκδοση μελέτης (ΜΕΑ,ΠΕΑ), Cad Studies, 2011
 • Επιμορφωτικό σεμινάριο Α.Π.Θ. Δια Βίου Μάθησης Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων & Συνόλων, 2016
 • Σεμινάριο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών, ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2018 .
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής μηχανικής & Τεχνικής σεισμολογίας 2019
 • Περιβαλλοντική διαχείριση των όμβριων υδάτων σε αστικό περιβάλλον
Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης

Επαγγελματική εμπειρία

Εταιρεία Κ. Ζάχαρης, 2000 – σήμερα

Η εταιρεία Κ. Ζάχαρης είναι η πρώτη ατομική επιχείρηση που ιδρύθηκε και υφίσταται ακόμα και μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτό το κομμάτι έγινε η αρχή της πορείας του Κωνσταντίνου ως εργαζόμενου, εργοδότη και διαχειριστή έργων. Ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε ως απλός μηχανικός με ενασχόληση τις εργασίες πολιτικού μηχανικού, επεκτείνοντας τις αρμοδιότητες σε επιβλέπων μηχανικό σε εταιρεία. Το επόμενο στάδιο της εξέλιξης του ήταν να αναλάβει ανάδοχος ιδιωτικών έργων και υπεργολάβος δημοσίων έργων, που φτάνει και μέχρι σήμερα. 

Μηχανικός έργου, 2001 – 2003

Εταιρεία: Αθηνά Α.Τ.Ε.

Παράλληλα με την εξάσκηση επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, άσκησε με υπαλληλική μορφή στην παραπάνω εταιρεία το πόστο του μηχανικού έργου, σε έργα οδοποιίας.

Στο χώρο ευθύνης του ήταν οι εξής αρμοδιότητες:

 • Από πλευράς έργου επίβλεψη εργασιών μεγάλων τεχνικών έργων (ανισόπεδες διαβάσεις, πασσαλομπήξεις, προεντεταμένα δοκάρια, τοίχους αντιστήριξης, ασφαλτικά), μικρών τεχνικών (κιβωτοειδείς και σωληνωτοί οχετοί, τάφροι ρεμάτων, κ.α.),
 • Παραλαβή και ανάγνωση σχεδίων – προαπαιτούμενο για την εφαρμογή τους. Επικοινωνία με τους μελετητές για τυχόν διορθώσεις,
 • Τεχνικός ασφαλείας εργοταξίου.

Διαχειριστής έργου και Διαχειριστής κατασκευής, 2004-2011

Εταιρεία: KAZA ΤΕ.Ε.Ε. Ο.Ε., Ιδιόκτητη κατά το 50%

Το έτος 2004 συστάθηκε η εταιρεία ΚΑΖΑ ΤΕ.Ε.Ε. Ο.Ε. για την έναρξη ενασχόλησης κατασκευών επί αντιπαροχή με σκοπό την εμπορία κατοικιών και άλλων έργων. Το όφελος αυτής της ενέργειας ήταν στη διευκόλυνση διαχείρισης μεγάλων έργων, τόσο από τεχνικής άποψης αλλά και οικονομικής πλευράς.

Η εταιρεία είχε τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες περιλαμβανομένου και της παρουσίασης των έργων.
 • Σύλληψη σεναρίου (για τον εκάστοτε πελάτη), σχεδιασμός έργου, με πολύ βασική την εκτίμηση κόστους κατασκευής.
 • Επικοινωνία και καθοδήγηση τρίτων που είχαν συμμετοχή στην παραγωγή του έργου.
 • Σύνταξη συμβολαίων και άλλων εγγράφων.
 • Εκτεταμένη έρευνα αγοράς στην προμήθεια υλικών.
 • Επίβλεψη κατασκευής και παρακολούθηση – διαχείριση υπεργολάβων. 
 • Πωλήσεις και προώθηση κατασκευαστικών προϊόντων.