Υπηρεσίες

Το Τεχνικό Γραφείο KZ-Constructions διεκπεραιώνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση ακινήτων (αξία γης και ιδιοκτησιών).
 • Έρευνα αγοράς ακινήτων επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης.
 • Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων – επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας.
 • Προετοιμασία και οργάνωση έργου.
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση έργου.
 • Νομιμοποιήσεις – τακτοποιήσεις.
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
 • Μελέτη και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.
 • Κατασκευές εκκλησιαστικών έργων.
 • Ειδικές κατασκευές: υγρομονώσεις (υπογείων, δωμάτων, θεμελιώσεων) και θερμομονώσεις κατασκευών. Κατασκευές από ξύλο (κατοικίες, κερασμοσκεπές, κιόσκια κλπ.), πέτρα (κατοικίες, επένδυση τοίχων περίφραξης, επένδυση δαπέδων, κλπ.).
 • Κατασκευές αυτόνομων κατοικιών, πολυκατοικιών, επαγγελματικών κτηρίων, συγκροτήματα κατοικιών.
 • Κατασκευές τεχνικών έργων οδοποιίας (κόμβοι, οχετοί, τάφροι κλπ.).
 • Ανακαινίσεις κτηρίων, διαμερισμάτων και κατοικιών.
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις πάσης φύσεως.
 • Εναέριες αποτυπώσεις (Aerial Survey) με χρήση Μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων (UAVs).